^ Back to Top
facebook

Pierwsza pomoc i bezpieczeństwo

1. ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 - dla starszych grup przedszkolnych oraz uczniów klas 1-6

 - czas trwania zajęć – 60 min. przedszkola / 45 min. szkoły

 - częstotliwość – 1 raz w miesiącu (o ilości spotkań decyduje placówka oświatowa)

- cena – 120 zł od grupy + koszty dojazdu z Nowej Soli

 

- dla młodszych grup przedszkolnych 3-4-latków

- czas trwania zajęć - 30 min.

- częstotliwość – 1 raz w miesiącu (o ilości spotkań decyduje placówka oświatowa)

- cena – 60 zł od grupy + koszty dojazdu z Nowej Soli

 

 

2. KURSY I SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ORAZ RODZICÓW DZIECI

 - kurs 16-godzinny dostosowany do potrzeb placówki

 - realizowany w placówce po zajęciach lub w weekendy

 - potwierdzenie ukończenia kursu certyfikatem ważnym przez 2 lata

 - cena –150 zł od osoby

 

3. ZAJĘCIA EDUKACYJNE NA TEMAT BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

 - dla starszych grup przedszkolnych oraz uczniów klas 1-6

 - zachowania w kontakcie z psem, w czasie pożaru, burzy, nad wodą, w górach, itp.

 - czas trwania zajęć – 60 min. przedszkola / 45 min. szkoły

 - cena –120 zł od grupy + koszty dojazdu z Nowej Soli

 

Kontakt

Centrum Szkolenia i Terapii ''SMILE''

Zakęcie 55

67-106 Otyń

tel: 695 783 304 

e-mail: urbanowska69@wp.pl